اگر فروشگاهی دارای ناوگانی برای عرضه خدمت در حوزه جمع آوری و توزیع مرسولات خود باشد یکی از مهمترین چالش ها، محاسبه بهینه مسیرهای ناوگان، بر اساس کوتاه ترین و کم ترافیک ترین مسیرها است.

آیا محاسبه مسیرهای فوق با استفاده از ذهن انسانی مقدور است؟

اگر فرض بر این باشد که این امر در تعداد کم و با توجه به شناخت مسیرها مقدور باشد ولی محاسبه انسانی در تعداد بالای امریست غیر ممکن و ثانیا دانش ترافیک های منطقه ای بصورت آنلاین و یا تقویمی، خود امریست موثر در این محاسبه. شیپیتو پلاس با کمک همکاران فناوری خود اعم از پارسی مپ و پستکس هم اکنون سرویس محاسبه مسیرها را در اختیار همکاران خود قرار میدهد تا با استفاده از محاسبات مسیر انجام شده هزینه کمتری تا حدود 25 درصد در امر جمع آوری و ارسال به مشتریان تحمیل گردد و در عین زمان بندی دقیقی از حضور همکاران جمع آور و موزع به اطلاع فرستنده و گیرنده کالا ها اعلام گردد.

یک فایل اکسل طبق نمونه بارگذاری کنید

فایل نمونه